Miru Global®  | Best delivery from Cluj-Napoca
  • Romana
  • English
Courier and freight transport in your city
 


Miru Global on LinkedIn

Termeni si conditii de transport

Miru Global (numita în continuare PRESTATOR) are ca obiect de activitate transportul rapid de plicuri si colete asigurând servicii de tip „din usa în usa” în raza tteritoriala a Municipiului Cluj-Napoca si în imediata vecinatate. Termenul de livrare de 24 de ore este un termen contractual în conditii de operare absolut normale.

Termenii si conditiile de transport prezentate mai jos reprezinta clauzele contractului încheiat între dvs., în calitate de client (expeditor) si Miru Global în calitate de prestator. În momentul semnarii documentului de transport, veti accepta clauzele, atât pentru dvs. cât si pentru destinatar, nemaiputându-le modifica prin nici o instructiune scrisa sau verbala ulterioara.

Plicurile pot contine numai documente pe suport de hârtie si nu pot avea valoare declarata. Coletele pot contine orice fel de marfuri cu exceptia marfurilor interzise, precum si documente pe suport electronic.
 
Obligatiile PRESTATORULUI:
a) Sa preia comenzile în intervalul orar 9:00-18:00 (luni - vineri), respectiv 9:00-14:00 (sâmbata) la momentul stabilit de comun acord cu CLIENTUL dupa lansarea comenzii de catre CLIENT. Preluarea comenzilor ori transportul solicitat de CLIENT într-un moment aflat în afara intervalului de timp indicat atrage majorarea tarifelor;
b) Sa verifice modul de ambalare, etanseitatea ambalarii pentru toate plicurile si coletele la preluarea expeditiei, putându-le refuza pe cele ambalate necorespunzator sau care prezinta riscul deteriorarii (colete) ori dezvaluirii secretului corespondentei (plicuri);
c) Să inscripţioneze în mod lizibil toate trimiterile poştale introduse în reţeaua sa poştală;
d) Sa transporte în regim de curierat plicurile si coletele CLIENTULUI, la destinatia indicata în scris de acesta;
e) Sa preia expeditiile pe baza documentelor de transport;
f) Sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la CLIENT, potrivit legislatiei române în vigoare, precum si datele si informatiile continute în plicurile ori coletele transportate, care accidental îi sunt dezvaluite;
g) Sa informeze CLIENTUL despre eventualele adrese incomplete/gresite sau despre lipsa destinatarului de la adresa indicata, în maxim 48 de ore de la constatarea imposibilitatii livrarii.
h) Să păstreze expediţiile timp de 6 zile de la data avizării destinatarului.
 
Obligatiile CLIENTULUI:
a) Sa asigure ambalarea corespunzatoare a coletelor în vederea evitarii deteriorarii sau distrugerii acestora, tinând cont si de indicatiile de ambalare ale PRESTATORULUI;
b) Sa achite la termenele scadente obligatiile de plata pentru PRESTATOR;
c) Sa furnizeze informatii complete si corecte cu privire la expediere: numele destinatarului, adresa exacta, numarul de telefon, numele persoanei de contact, greutatea si continutul expedierii, orele la care destinatarul poate fi gasit (acolo unde este cazul);
d) Sa anunte PRESTATORUL despre orice modificare privind schimbarea sediului sau a punctului de preluare a expeditiei, în momentul producerii respectivei schimbari;
e) Sa indice PRESTATORULUI marfurile fragile sau cele care necesita un grad sporit de atentie la manipulare, sortare sau pe timpul transportului;Transportul se va efectua la adresa indicata pe plic ori colet, de catre CLIENT. În cazul indicarii gresite ori incomplete a adresei de destinatie, ori a lipsei destinatarului de la aceasta adresa sau a refuzului acestuia de a primi plicul ori coletul, PRESTATORUL va transporta obiectul contractului la sediul sau, anuntându-l pe CLIENT despre aceasta situatie. În acest caz, CLIENTUL fie îsi va ridica plicul ori coletul pe cheltuiala sa în 48 de ore, fie va solicita PRESTATORULUI transportul acestuia la sediul sau, ori îi va indica o noua adresa de destinatie, cazuri în care va achita un nou tarif de transport. În cazul în care CLIENTUL nu îsi ridica bunul în termenul de 48 de ore indicat mai sus, se percep taxe de magazinaj, în valoare de 50% din pretul transportului/zi.
f) Coletele nu vor contine marfuri interzise (munitie, arme de foc, materiale pirotehnice, marfuri de valoare neobisnuita – opere de arta, antichitati, pietre pretioase, diamante industriale, aur, argint, fildes si obiecte din fildes, timbre de valoare etc. – fluide umane – sânge, plasma, - ramasite umane, animale vii, blanuri si piei de animale în stare naturala) si nici marfuri restrictionate (opere de arta, generatoare prohibite, cutite prohibite, metale pretioase, produse chimice, materiale pornografice).
 
Tarifele si modalitati de plata
Contravaloarea serviciilor de curierat intern se calculeaza dupa normele stabilite de Prestator.
Facturarea serviciilor prestate se efectueaza fie bilunar, plata facându-se în contul PRESTATORULUI în termen de 10 zile de la data emiterii facturii, fie în momentul lansarii comenzii, plata urmând a fi efectuata în acelasi moment, daca partile nu convin altfel. În cazul în care, în situatia indicata în paragraful precedent, partile convin ca plata transportului sa se faca ulterior, la destinatie, daca destinatarul refuza plata transportului, CLIENTUL este obligat sa suporte taxele de transport aferente livrarii plicului ori coletului si ale returului acestuia.
 
Neplata facturilor de catre CLIENT la scadenta, autorizeaza pe PRESTATOR sa perceapa penalitati de întârziere de 0,1% pe fiecare zi întârziere, calculate la valoarea facturii. La cerere, CLIENTUL poate asigura suplimentar orice expediere. Pentru acest serviciu se aplica o rata de 1% din valoarea declarata a bunurilor pe factura însotitoare. Asigurarea este optionala pentru CLIENT si poate fi activata prin marcarea serviciului corespunzator pe documentul de transport, în momentul preluarii marfii. PRESTATORUL are drept de retentie asupra coletelor transportate în cazul când CLIENTUL nu achita la timp facturile emise de PRESTATOR pentru transportul marfurilor ori pentru magazinaj.

Raspunderea PRESTATORULUI este limitata la valoarea transportului. În cazul coletelor cu valoare declarata, PRESTATORUL va achita întreaga aceasta valoare daca pierderea sau deteriorarea coletului s-a facut în timpul transportului si CLIENTUL a achitat suma de 1% din aceasta valoare ca asigurare. În aceasta situatie, valoarea declarata constituie limita maxima a raspunderii PRESTATORULUI, acesta neraspunzând si pentru alte eventuale daune indirecte suferite de CLIENT.

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau în mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care îi incumba în baza prezentului contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment imprevizibil la data încheierii contractului si ale carei consecinte sunt de neînlaturat sau extrem de costisitoare pentru partea care îl invoca. Sunt considerate asemenea evenimente: razboiul, calamitatile naturale, grevele, restrictiile legale si orice alt eveniment care este în afara controlului partii care îl invoca. Partea care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligata sa îl aduca la cunostinta celeilalte, în termen de 24 de ore de la încetarea efectelor sale asupra sa, si sa ia masurile care îi stau la dispozitie în vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

Orice reclamatii cu privire la pierderea, livrarea gresita, deteriorarea partiala sau totala a livrarii se vor face doar în scris, prin fax la nr. 0264-427635 sau prin email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it în cel mult 6 luni de la data efectuarii expeditiei. PRESTATORUL va confirma in 48 de ore primirea acestora si le va solutiona în termen de 30 zile de la înregistrare, solutia urmând sa fie comunicata CLIENTULUI de îndata. Împotriva modului de soluţionare a reclamaţiei se poate formula acţiune în instanţă în termen de 6 luni de la data comunicării soluţiei sau, după caz, a omisiunii soluţionării în termen a reclamaţiei. Partile convin ca orice litigiu intervenit între ele, care nu poate fi solutionat pe cale amiabila, sa fie solutionat de catre instanta competenta material, din Municipiul Cluj-Napoca.

Părţile sunt de acord că prezentul document conţine prevederi cadru, care se completează cu cele din Condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale de către SC Miru Global SRL. 
 
Quick contact
0264 427 635
 
oriunde in Cluj-Napoca
intr-o ora de la preluarea
comenzii incepand de la
numai 10,5 RON
 
Promoter distributie fluturasi
Promoter campanii
Promoter evenimente
curier rapid cluj, mesagerieservicii curierat, plicuri, colete, corespodenta rapida , distributie publicitara, distributie pliante, fluturasi, logistica, curier cluj, comanda curier, promoteri, urgente
 
  Short view about us
Call us and we will serve you with confidence – Miru Global saves you the time and trouble you waste with traditional couriers.  With us, you save more money and precious time that you can dedicate to the development of your business. We save you time and resources, so that you can focus more on your business relations.
>>>
What can we do for your business?
Increase investment level!
Increase number of customers!
Pretty much time for your own!
>>>
 
  Home | Company | Services | Useful | Partners | Contact
Copyright 2008 | All rights reserved Miru Global srl | Terms and conditions | Sitemap
 
     
Curatenie Submit Your Site SmartNetBook.ro Transport